IVS_02.L1

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

         UAB „Roslitauto“ yra lietuviško kapitalo įmonė. 2012 metais įkurta Bendrovė per trumpą laiką sugebėjo įgyti klientų pasitikėjimą. Mūsų misija – teikti aukščiausios kokybės paslaugas kiekvienam klientui, todėl įmonėje nuolat tikrinama vadovų kompetencija ir žinios bei stengiamasi kelti kvalifikaciją.

            Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama įmonės verslo strategijos dalis. Vadovaudamasi patikimumo, inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdami strateginio tikslų, Bendrovė stengiasi mažinti veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį, nuolatos domisi ir teikia pasiūlymus susijusius su tvarumu ir ekonomiškumu.

          Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonės aukščiausioji vadovybė:·      užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;

  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • stengiasi atitikti ir viršyti klientų reikalavimus, kad produktai būtų aukščiausios kokybės;
  • siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
  • siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Direktorius Tautvydas Šliautaris

2023 m. vasario 1 d.